Zou je 2020 goed en krachtig willen samenvatten voor het WODC, dan zou ik dat doen als: ‘Veranderen in tijden van corona’. Een van de vele veranderingen die het WODC heeft doorgemaakt is het jaarverslag nieuw stijl, dat u nu voor u ziet.

Foto: Valerie Kuypers

Ik heb in 2020 opnieuw mogen ervaren hoe belangrijk de resultaten van WODC-onderzoek zijn voor beleid, voor politici, voor collega-wetenschappers en voor mondige burgers die zich goed willen laten informeren en feit van fictie willen kunnen onderscheiden. Maar ook voor belangengroepen, voor mensen die proberen hun recht te halen, was het WODC in 2020 betekenisvol. Mijn zogenaamde 100-dagenpresentatie heette niet voor niets ‘99 dagen en 1 kort geding later’. Het WODC wil in haar werk zowel ‘good at’ als ‘good for’ zijn. In dit jaarverslag leest u hoe we dat ook in 2020 weer hebben waargemaakt.

Ik kijk in dit jaarverslag terug op een geslaagd veranderingsproces, waarin we ondanks corona toch kans hebben gezien om samen te werken aan een reorganisatieplan.

In 2020 maakte het WODC een proces door dat in februari 2021 leidde tot een goedgekeurd reorganisatieplan. Dat proces begon met een bijeenkomst van alle, bijna honderd, WODC’ers om te verkennen wat er nodig was om te groeien tot een excellent kennisinstituut op het terrein van justitie en veiligheid. Een werkgroep werd samengesteld om de visie en missie van het WODC aan te scherpen in de richting die we samen bedacht hadden. Niemand kon toen weten dat dat de laatste keer in 2020 was dat we zo’n bijeenkomst konden organiseren. Vanaf half maart werkten de medewerkers van het WODC, net als bijna alle Rijksambtenaren, thuis en digitaal. Ik kijk in dit jaarverslag terug op een geslaagd veranderingsproces, waarin we ondanks corona toch kans hebben gezien om samen te werken aan een reorganisatieplan. Over de impact die de Covid-19-crisis had op het werk van het WODC leest u meer in de inleiding.


Het WODC verloor tijdens de eerste coronagolf onverwacht een gewaardeerde collega. Dat was een klap, zeker ook omdat we op dat moment elkaar niet konden ontmoeten. Wij kijken dan ook met hem in gedachten terug op een bijzonder jaar. Ik weet hoe hard er gewerkt moet worden om zulke mooie resultaten te behalen. Jullie hebben kans gezien je werk met evenveel toewijding, kennis en kunde te doen als waren we samen op kantoor geweest. We hebben creatieve vormen van digitale samenwerking ontwikkeld en elkaar ontmoet op veel verschillende manieren. Op mijn werkkamer aan de Koningskade staat een beeldje dat heet ‘Samen dragen we de plank’. Dat hebben we ook in 2020 gedaan. Dank aan al mijn WODC-collega’s daarvoor.


Ook dank ik alle partners waarmee het WODC in 2020 weer mocht samenwerken. Ik noem de medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, in het bijzonder de beleidsmedewerkers en de collega’s van de nieuwe directie Innovatie, Kennis en Strategie, de onderzoekers van de instituten die onderzoek voor en met ons hebben gedaan en de leden van de Raad van Advies. Ons netwerk is bijzonder, uniek en gevarieerd. Daar zijn wij trots op. 


Prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
Directeur WODC