In dit hoofdstuk vindt u een lange lijst van alle producten die het WODC in 2021 heeft voortgebracht. Daaronder vallen onderzoeken (cahiers, factsheets, memoranda, externe publicaties), wetenschappelijke artikelen, presentaties en mediaoptredens. Negen van deze onderzoeken zijn op verschillende plekken in dit jaarverslag uitgelicht. 

Afgeronde onderzoeken

In 2021 rondde het WODC 112 rapporten af. Daarvan zijn er 33 geschreven door onderzoekers van het WODC zelf. Deze komen in 3 vormen:

 • 30 cahiers (wetenschappelijk onderzoeksrapport) 
 • 1 factsheet (beknopte onderzoeksresultaten of samenvatting van het onderzoek)
 • 2 memoranda (onderzoeksmethodologische rapportage) 

Er zijn 76 onderzoeken uitgevoerd door onderzoeksbureaus of universiteiten.
Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een externe partij in opdracht van het WODC.

Ook bracht het WODC een aantal publicaties uit in samenwerking met andere partijen, zoals het CBS en het SCP.

Renée Meijer werkt sinds 2021 bij het WODC. Als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek werkt ze aan onderzoeken binnen de kennislijn Rechtshandhaving.

WODC'er aan het woord: onderzoeker Renée Meijer

"Iedereen is enorm gemotiveerd voor onderzoek"

Het WODC kende ik vooral als bron voor mijn studie en scriptie. Ik ben in 2021 afgestudeerd in de forensische criminologie. Vacatures voor onderzoeker zijn momenteel zeldzaam in mijn vakgebied. Ik ben dus erg blij met mijn eerste baan. Samen met mijn collega Nienke Liebregts ben ik gestart met een interessant onderzoek naar ondergronds bankieren met crimineel geld. Daarbij worden criminele opbrengsten van bijvoorbeeld drugshandel over de hele wereld illegaal verplaatst, buiten het financiële systeem om. Het geld wordt niet cash verplaatst; de ‘bankiers’ verrekenen het geld onderling en ontvangen voor hun diensten commissie. Het is een van de onderzoeken die deel uitmaken van de Kennisagenda Ondermijning. Er zijn verschillende aspecten die dit vakgebied voor mij zo interessant maken. Dat is aan de ene kant het individu: wat drijft mensen om de criminaliteit in te gaan of te recidiveren? En aan de andere kant het macroniveau: hoe vernuftig zitten zulke criminele systemen in elkaar? Ik hou ervan om voor ingewikkelde onderwerpen een duidelijk onderzoeksplan op te zetten, het onderzoek uit te voeren en daarmee duidelijkheid te brengen. Ook al heb ik nog niet alle collega’s live ontmoet, mijn eerste indrukken van het WODC zijn goed. Er hangt een goede sfeer en iedereen is enorm gemotiveerd voor onderzoek. Ook mocht ik als nieuweling de (online) nieuwjaarsborrel mee organiseren: leuk om meer mensen te leren kennen. Daarnaast organiseert directeur Gerty Lensvelt regelmatig koffiemomentjes waarbij je collega’s van andere afdelingen ontmoet; erg leuk! Ik heb veel zin om de komende jaren hard te gaan werken aan mooie onderzoeken.

Cahiers

Bargh, M.S., Latenko, A., Braak, S. van den, Vink, M. & Meijer, R. (2021). Bescherming van persoonsgegevens in het justitiële domein: Richtlijnen voor Statistical Disclosure Control - Project Privacy Utility Tools 2.0. Den Haag: WODC. Cahier 2021-10.

Beijersbergen, K.A. & Kros, M. (2021). Voorwaardelijke beleidssepots bij daders van huiselijk geweld: Een onderzoek naar de opleggingspraktijk en effectiviteit in termen van recidive. Den Haag: WODC. Cahier 2021-01.

Berkel, J.J. van, Uden, A. van, Poot, C.J. de & Eeden, C.A. van den (medew.) (2021). Evaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvordering: De wet 'vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie' geëvalueerd. Den Haag: WODC. Cahier 2021-19.

Berkel, J.J. van, Uden, A. van, Poot, C.J. de, Eeden, C.A. van den (medew.) & Lankhaar, C.C. (medew.) (2021). Tweede monitorronde evaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvordering: De wet 'vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie' twee jaar in werking. Den Haag: WODC. Cahier 2021-20.

Braak, S.W. van den, Platje, E. & Kogel, C.H. de (2021). Dataveiligheid en privacy bij het gebruik van fysiologische wearables in de justitiële context: Een casusonderzoek met de Empatica E4. Den Haag: WODC. Cahier 2021-02.

Drieschner, K. & Tollenaar, N. (2021). Recidive tijdens forensische zorgtrajecten 2013-2017. Den Haag: WODC. Cahier 2021-18.

Eeden, C.A.J. van den, Berkel, J.J. van, Lankhaar, C.C. & Poot, C.J. de (2021). Opsporen, vervolgen en tegenhouden van cybercriminaliteit. Den Haag: WODC. Cahier 2021-23.

Gestel, B. van & Kouwenberg, R.F. (2021). Tweede verkennende studie Liquidaties. Den Haag: WODC. Cahier 2021-27.

Geurts, T., Hoekstra, M.S., Aidala, R. (medew.), Beenakkers, E.M.Th. (medew.), Lierop, L.E.H.P. van (medew.) & Teeuwen, G. (medew.) (2021). Advocaat bij politieverhoor 2017-2019. Den Haag: WODC. Cahier 2021-13.

Geurts, T. & Teeuwen, G. (2021). Het Civil Resolution Tribunal: Een eerste verkenning. Den Haag: WODC. Cahier 2021-24.

Hoekstra, M.S. & Bak, R.R. den (2021). Herstel in detentie: Beleid en interventies. Den Haag: WODC. Cahier 2021-26.

Hoekstra, M.S. & Beenakkers, E.M.T. (medew.) (2021). Herstelrecht bij de politie: Een inventarisatie van initiatieven en werkwijzen. Den Haag: WODC. Cahier 2021-03.

Kogel, C.H. de, Ree, J.J. van der, Burger, A.M., Oosterhuis, V. (medew.) & Marel, M. van der (medew.) (2021). Artikel 2.3 Wet forensische zorg in de praktijk: Toepassing en ervaringen van ketenpartners in de eerste anderhalf jaar na inwerkingtreding. Den Haag: WODC. Cahier 2021-29.

Kros, M. & Beijersbergen, K.A. (2021). Achtergronden en recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2017. Den Haag: WODC. Cahier 2021-07.

Kulu-Glasgow, I., Meer, M. van der, Smit, M. & Noyon, S.M. (2021). Een onzekere toekomst: Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van afgewezen (ex-)alleenstaande minderjarige vreemdelingen en opvangouders met toekomstgerichte begeleiding. Den Haag: WODC. Cahier 2021-17.

De jongeren willen niet terug en hun begeleiders vinden het lastig om het daar met hen over te hebben. De onderzoekers bevelen dan ook aan om deze gesprekken eerder en op kindvriendelijke wijze te voeren.

ONDERZOEK IN DE SPOTLIGHTS

Nog altijd een onzekere toekomst voor uitgeprocedeerde jonge asielzoekers

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen van wie de asiel aanvraag is afgewezen moeten in principe terug naar hun land van herkomst. In de praktijk doen velen dat niet, zij vertrekken met onbekende bestemming uit de opvang. Een fenomeen dat al zeker zo’n 15 jaar speelt. Dit onderzoek wees uit dat de toekomstgerichte begeleiding van deze jongeren praktische uitdagingen kent. De jongeren willen niet terug en hun begeleiders vinden het lastig om het daar met hen over te hebben. De onderzoekers bevelen aan om deze gesprekken eerder en op kindvriendelijke wijze te voeren. Zij stellen ook voor om de opvang te verlengen van 18 naar 21 jaar. 

Bijzonder is dat de jongeren in dit onderzoek ook zelf aan het woord kwamen. Dat was lastig te realiseren, omdat het gaat om een kwetsbare en moeilijk toegankelijke groep. En dan ook nog in coronatijd. De onderzoekers zochten contact via hun mentoren, ngo’s, infographics op Instagram, posters in opvangcentra en aansprekende informatiebrieven. 

O.a. Volkskrant.nl, NOS, Nieuwsuur en het Journaal Vreemdelingenrecht besteedden aandacht aan het onderzoek. Net als bijvoorbeeld Defence for Children. De staatssecretaris liet in de Tweede Kamer weten dat ze met COA en Nidos gaat praten over verbetering van de toekomstgerichte begeleiding. 

Lees meer over dit onderzoek.

Laan, A.M. van der, Beerthuizen, M.G.C.J. & Boot, N.C. (2021). Monitor Jeugdcriminaliteit 2020: Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit in de eerste twee decennia van deze eeuw. Den Haag: WODC/CBS. Cahier 2021-09.

Laan, A.M. van der, Zeijlmans, K., Beerthuizen, M.G.J.C. & Prop, L.J.C. (medew.) (2021). Evaluatie van het adolescentenstrafrecht: Een multicriteria evaluatie. Den Haag: WODC. Cahier 2021-06.

Meijer, R.F. (red.), Moolenaar, D.E.G. (red.), Choenni, R. (red.) & Braak, S.W. van den (red.) (2021). Criminaliteit en rechtshandhaving 2020: Ontwikkelingen en samenhangen. Den Haag: WODC. Cahier 2021-22.

Mensink, K., Hill, J. & Weijters, G. (2021). Op zoek naar profielen van jeugdige verdachten: Een verkenning op basis van risico- en beschermende factoren uit het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen. Den Haag: WODC. Cahier 2021-11.

Moolenaar, D.E.G., Kriege, A.G. & Diephuis, B.J. (2021). Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2026: Beleidsneutrale ramingen. Den Haag: WODC/Raad voor de Rechtspraak. Cahier 2021-12.

Nagtegaal, M.H. (2021). De effectiviteit van de aanpak weigerende verdachten in het Pro Justitia onderzoek: Achtergrond en contouren van een onderzoeksprogramma. Den Haag: WODC. Cahier 2021-16.

Nagtegaal, M.H., Kool, J.K. (medew.) & Fechner, E.A.E. (medew.) (2021). Toepassingen van de Wet langdurig toezicht in 2017-2020: Een eerste verkenning. Den Haag: WODC. Cahier 2021-25.

Piersma, T.W. & Beijersbergen, K.A. (2021). Achtergronden en recidive onder daders van huiselijke geweld veroordeeld in 2008-2017. Den Haag: WODC. Cahier 2021-08.

Piersma, T.W., Kros, M. & Beijersbergen, K.A. (2021). Criminele carrières van daders van high impact crimes. Den Haag: WODC. Cahier 2021-15.

Prop, L.J.C., Beerthuizen, M.G.C.J. & Laan, A.M. van der (2021). Adolescentenstrafrecht: Effecten van de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen op resocialisatie en recidive. Den Haag: WODC. Cahier 2021-05.

Teerlink, M., Boschman, S. & Weijters, G. (2021). Werken aan werk: De samenhang tussen deelname aan ESF-modules en werk, opleiding en strafrechtelijke recidive onder ex-gedetineerden en ex-JJI-pupillen. Den Haag: WODC. Cahier 2021-04.

Tollenaar, N. & Weijters, G.M. (2021). Voorspelling naar inrichting. Den Haag: WODC. Cahier 2021-28.

Veen, H.C.J. van der & Heuts, L.F. (2021). National risk assessment witwassen en terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Den Haag: WODC. Cahier 2021-14.

Veen, H.C.J. van der & Heuts, L.F. (2021). National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing 2021 - Bonaire, Sint Eustatius and Saba. Den Haag: WODC. Cahier 2021-14a.

Verweij, S., Tollenaar, N., Teerlink, M. & Weijters, G. (2021). Recidive onder justitiabelen in Nederland: Verslag over de periode 2008-2020. Den Haag: WODC. Cahier 2021-21.

Factsheets

Noyon, S.M. & Schans, D. (2021). (N)ooit Nederlander worden? Naturalisatie van Ranov-vergunninghouders. Den Haag: WODC. Fact sheet 2021-01.

Memoranda

Hill, J., Tollenaar, N. & Weijters, G. (2021). Ontwikkelingen in de recidive onder jeugdigen. Den Haag: WODC. Memorandum 2021-01. 

Moolenaar, D. & Choenni, S. (2021). Effect van COVID-19 op de strafrechtketen. Den Haag: WODC. Memorandum 2021-03.

Publicaties in samenwerking

Boschman, S., Verweij, S., Teerlink, M. & Weijters, G. (2021). Re-integratiebeleid en recidive: Lessen uit internationaal onderzoek. Den Haag: WODC. WODC-notitie 2021.

Dagevos, J., Schans, D. & Uiters, E. (2021). In uitvoering – Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat er nodig is om dit beleid te verbeteren. Den Haag: SCP. Policy Brief 2021. In samenwerking met WODC, RIVM en Verblijf van Vreemdelingen.

Huijnk, W., Dagevos, J., Djundeva, M., Schans, D., Uiters, E., Ruijsbroek, A. & Mooij, M. de (2021). Met beleid van start: Over de rol van beleid voor ontwikkelingen in de positie en leefsituatie van Syrische statushouders. Den Haag: SCP. In samenwerking met CBS, RIVM en WODC.

Externe publicaties

Aa, S. van der, Claessen, J. & Hofmann, R. (2020). Speciale behoefte van slachtoffers van hate crime ten aanzien van het strafproces en de slachtofferhulp. Maastricht University – Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Aarten, P., Hudepohl, M., Lakerveld, J. van, Matthys, J. & Buiskool, B.-J. (2020). Agressie en geweld in het veiligheidsveld: Literatuurstudie naar agressie en geweld jegens beroepsgroepen werkend onder beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Leiden: Universiteit Leiden – PLATO/Universiteit Leiden – ISGA.

Abraham, M., Dijk, B. van & Hofstra, D. (2020). Feiten op een rij: een tussenstand: Tussenevaluatie Actieplan feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. Amsterdam: DSP-groep.

Abraham, M. & Soomereren, P. van (2020). Buitengewoon veilig: Onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van boa's en de samenwerking met politie. Amsterdam: DSP-groep.

Akkersmans, M., Gielen, W., Kloosterman, R., Moons, E., Reep, C. & Wingen, M. (2020). Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020. Den Haag: CBS.

Asscher, J.J., Brink, Y.N. van den, Creemers, H.E., Huls, E., Logchem, E.K. van, Lynch, N. & Rap, S.E. (2020). De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief. Den Haag: Boom Juridisch.

Berends, S. & Buimer, L. (2020). Omgangsregeling tussen ouders na scheiding. Amsterdam: Regioplan beleidsonderzoek.

Berends, S., Buimer, L. & Klaver, J. (2020). Procesevaluatie pilot Tynaarlo. Amsterdam: Regioplan beleidsonderzoek.

Berk, V. de, Jongebreur, W. & Kluft, S. (2020). Beroepen op het professioneel verschoningsrecht: Doorlooptijden en gevolgen voor strafrechtelijk onderzoek. Utrecht: Significant APE.

Boogaard, M., Dingemanse, P., Klein, T., Middelbeek, L. (medew.), Emmelot, Y. (medew.) & Sligte, H. (medew.) (2020). Evaluatie Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland. Amsterdam: Kohnstamm instituut.

Brennenraedts, R., Bekkers, R., Kats, J., Hanswijk, M., Bakhyshov, R., Sahebali, W. & Jansen, R. (2020). Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity. Utrecht: Dialogic Innovatie en Interactie.

Bröring, H.E., Tollenaar, A., Feenstra, M. & Outhuijse, A. (2020). Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen – Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Bruning, M.R., Smeets, D.J.H., Bolscher, K.G.A., Peper, J.S., Boer, R. de, Alink, L.R.A. (medew.), Crone, E.A.M. (medew.), Doek, J.E. (medew.), Mesman, J. (medew.) & Zon, K.A.M. van der (medew.) (2020). Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie: Het hoorrecht en de procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdzaken. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

Doekhie, J.V.O.R., Liefaard, T., Bak, R. den, Jeltes, M., Marchena-Slot, A., Nieuw, R., Mooren, F. van der, Zee, S. van der (medew.) & Werf, F. van der (medew.) (2020). Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland: Een verkenning naar een jeugdstrafrechtmonitor. Leiden: Universiteit Leiden – Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Galic, M., Noorman, M., Sloot, B. van der, Koops, B.-J., Cuijpers, C., Gellert, R., Keymolen, E. & Delden, T. van (2020). Spioneren met hobbydrones en andere technologieën door burgers: Een verkenning van de privacyrisico’s en reguleringsmogelijkheden. Tilburg: Tilburg University – Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT).

Gompel, S.J. van, Hugenholtz, P.B., Poort, J.P., Schumacher, L.D. & Visser, D.J.G. (2020). Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam – Instituut voor Informatierecht (IVIR).

Hebly, M.R., Lindernbergh, S.D., Visscher, L.T. & Desmet, P.T.M. (2020). Compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten: Verkenning en bronnen, volumes en publieke kosten. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam – School of Law.

Heijden, P.G.M. van der, Cruyf, M.J.L.F., Engbersen, G.B.M. & Gils, G.H.C. van (2020). Schattingen onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen 2017-2018. Utrecht: Universiteit Utrecht – Faculteit Sociale Wetenschappen.

Hoboken, J. van, Appelman, N., Duin, A. van, Blom, T., Zarouali, B., O Fathaigh, R., Seel , M., Stringhi, E. & Helberger, N. (2020). Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam – Instituut voor Informatierecht (IVIR).

Homburg, G., Kuin, M. & Schols, H. (2020). Governance Meerjaren Productie Prognose migratieketen. Amsterdam: Regioplan beleidsonderzoek.

Hoon, A.M. de, Hirsch Ballin, M.F.H. & Bollen, S.G.M.J. (2020). De verdachte in beeld: Eisen en waarborgen voor het gebruik van videoconferentie ten aanzien van verdachte in het Nederlandse strafproces in rechtsvergelijkend perspectief. Amsterdam: Vrije Universiteit – Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Hoorens, S., Nederveen, F., Snippe, J., Muijnck, J. de & Sijtsma, M. (2020). Buitenlandse financiering en beïnvloeding van religieuze instellingen in Nederland. Brussel: Rand Europe.

Het belangrijkste argument van de belangenorganisaties is dat seksuele identificatie voor lhbti’s in het geheel niet door derden beoordeeld kan worden.

ONDERZOEK IN DE SPOTLIGHTS

Ter discussie: geloof en liefde onder het vergrootglas van de IND

Over de manier waarop de IND oordeelt over asielaanvragen met een lhbti- of bekeringsmotief bestaat al langere tijd discussie. Asielzoekers zeggen dat ze onterecht niet geloofd worden, omdat ze niet ‘gay’ of ‘christelijk’ genoeg zouden zijn. Er zijn in het verleden al verbeteringen doorgevoerd. Toch wordt er, met name door belangenorganisaties, nog steeds kritiek geuit op de geloofwaardigheidsbeoordeling. Het belangrijkste argument van de belangenorganisaties is dat seksuele identificatie voor lhbti’s in het geheel niet door derden beoordeeld kan worden. Belangenorganisaties voor bekeerlingen en kerkelijke instanties zeggen dat de IND bij bekeringszaken regelmatig ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ oordeelt. 

In reactie op deze kritiek heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aantal wijzigingen doorgevoerd in de richtlijnen voor de beoordeling van de geloofwaardigheid van deze asielmotieven door de IND. Het WODC werd gevraagd deze maatregelen te evalueren. De uitkomsten leidden mede tot een afspraak in het regeerakkoord om de expertise van de IND voor de beoordeling van deze asielaanvragen verder te versterken.

Lees meer over dit onderzoek.

Hulsebosch, B., Vos, H. de & Jong, K. de (2020). Verkenning brede evaluatie NCSA: Verkenning van mogelijkheden voor de evaluatie van de volledigheid, realisatie en impact van de Nederlandse Cybersecurity Agenda op de digitale weerbaarheid van Nederland. Enschede: InnoValor.

Jonker, M., Sarti, A., Jeppesen de Boer, Chr., Lünnemann, K., Drost, L. (medew.) & Koster, N. (medew.) (2020). Omgang tussen grootouders en kleinkinderen: Een sociaalwetenschappelijke en rechtsvergelijkende studie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Jungmann, N., Linssen, M., Moerman, A., Muiswinkel, S. van & Oomkens, R. (2020). Betalingsregelingen: Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers. Utrecht: Hogeschool Utrecht - Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Keymolen, E., Noorman, M., Sloot, B. van der, Cuijpers, C., Koops, B.-J. & Zhao, B. (2020). Op het eerste gezicht: Een verkenning van gezichtsherkenning en privacyrisico's in horizontale relaties. Tilburg: Universiteit van Tilburg – Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT).

Klein Kranenburg, L., Doeschot, F. ten, Bouwmeester, J. & Andringa, W. (2020). Bedreigingen en intimidaties van burgemeesters in relatie tot de bestuurlijke aanpak. Enschede: I&O Research.

Kluft, S. & Wilms, P. (2020). Versterking internationale kennisfunctie internationale ontwikkelingen op het beleidsdomein van justitie en veiligheid. Utrecht: Significant API.

Koenraadt, R.M., Boone, M.M., Rap, S.E. & Kappert, S. (2020). Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht: Een onderzoek naar het verloop, de resultaten en mogelijke uitbreiding van verplicht financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht. Den Haag: Boom Juridisch.

Koning, M. de & Vliek, M. (2020). Beleidsinstrumenten en extremistische wereldbeelden: Een verkennend rapport. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

Koopmans, C. (2020). Verkenning MKBA-werkwijzer Justitie en Veiligheid. Amsterdam: SEO Economisch onderzoek.

Kruize, P., Gruter, P. & Suchtelen, T. van (medew.) (2020). Criminele gebouwen: De faciliterende rol van woningen en bedrijfsruimten bij ondermijnende criminaliteit in Nederland en vier EU-landen. Amsterdam: Ateno.

Kruize, P., Gruter, P. & Suchtelen, T. van (medew.) (2020). Discriminatieaspect als strafverzwarende omstandigheid: Cijfers en praktijkervaringen. Amsterdam: Ateno.

Kruize, P., Harms, K. (medew.), Huisman, S. (medew.) & Spek, M. van der (medew.) (2020). Evaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring 2012. Amsterdam: Ateno.

Kuin, M., Verbeek, E. & Homburg, G. (2020). Procesevaluatie Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob 2013: Eindrapport. Amsterdam: Regioplan beleidsonderzoek.

Kulk, S., Deursen, S. van, Snijders, Th. (medew.), Breemen, V. (medew.), Wouters, A. (medew.), Philipsen, S. (medew.), Boekema, M. (medew.) & Heeger, S. (medew.) (2020). Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen: Een verkennend onderzoek - Met casestudy’s naar contentmoderatie door online platformen, zelfrijdende auto’s, de rechtspraak en overheidsincasso bij verkeersboetes. Utrecht: Universiteit Utrecht – Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging.

Kuppens, T., Gootjes, F., Boendermaker, M., Gordijn, E. & Postmes, T. (2020). Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust. Rijksuniversiteit Groningen – Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen.

Lakerveld, J. van, Wolbers, J., Zonneveld, A., Matthys, J. & Akerboom, M. (2020). State of the art crisisbeheersing – fase 2. Leiden: Universiteit Leiden – PLATO.

Lindeman, J.M.W., Lent, L. van, Vorm, B. van der & Smits, I.C. (2020). Wie past de schoen? De snelrechtgrond in de praktijk: Evaluatie van de Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis. Utrecht: Universiteit Utrecht – Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging.

Mack, A., Verbeek, E. & Klaver, J. (2020). Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen. Amsterdam: Regioplan beleidsonderzoek.

Marseille, A.T., Bex-Reimert, V.M., Winter, P. de, Wever, M. & Winter, H.B. (2020). Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Mennes, R., Schoonbeek, I., Pieper, R. & Bieleman, B. (2020). Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid: Meting 2018. Groningen/Rotterdam: Breuer & Intraval.

Meuwly, D. & Baker, N. (2020). Biometrics in the aliens' identity chain: A literature study. Enschede: University of Twente – Faculty of Electrical, Mathematics and Computer Sciences.

Nan, J.S., Grimmelikhuijzen, D.G.J., Vis, C.L. van der, Mevis, P.A.M. (medew.), Mascini, P. (medew.) & Boer, V.K. (medew.) (2020). En plein public: Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law.

Een jeugddetentie kan bij jongvolwassenen wel bijdragen aan het hebben van baan of opleiding na detentie. Dit draagt op z’n beurt bij aan vermindering in recidive. 

ONDERZOEK IN DE SPOTLIGHTS

Van verschillende kanten onder de loep: het Adolescentenstrafrecht

In 2014 werd het adolescentenstrafrecht ingevoerd. Daardoor werd het pedagogische jeugdstrafrecht ook toegankelijk voor adolescenten in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. De belangrijkste vraag daarbij was wel of het pedagogisch gerichte jeugdstrafrecht effectiever zou zijn bij jongvolwassenen dan het volwassenenstrafrecht. 

Uit de evaluatie blijkt dat jeugdsancties bij jongvolwassenen in theorie veelbelovend zijn. Wel bleek de kans dat een jongvolwassene met complexe problemen opnieuw de fout in ging na jeugddetentie vergelijkbaar is als na volwassenendetentie. Een jeugddetentie kan bij jongvolwassenen wel bijdragen aan het hebben van baan of opleiding na detentie. Dit draagt op z’n beurt bij aan vermindering in recidive. 

De resultaten zijn meegenomen in een overkoepelende evaluatie door het WODC, waarvan een infographic is gemaakt. Alle informatie uit het onderzoeksprogramma Adolescentenstrafrecht leidde tot beleidsaanzetten om de toepassing van jeugdsancties, en daarmee samenhangende jeugdhulp, bij jongvolwassenen te verbeteren.

Lees meer over dit onderzoek.

Nauta, O., Abraham, M. & Piepers, N. (2020). Evaluatie College gerechtelijk deskundigen. Amsterdam: DSP-groep.

Nauta, O. & Wilde, B. de (2020). Toepassing draagkrachtbeginsel bij geldboetes. Amsterdam: DSP-groep.

Noordegraaf, M., Heres, L., Terpstra, N., Bos, A., Kolthoff, E., Bovens, C. (medew.) & Wilt, A. van der (2020). Krachtig lerende netwerken: Samenwerkend leren in interorganisationele netwerken voor de aanpak van terrorisme en criminaliteit. Utrecht: Universiteit Utrecht – Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO).

Peeters, T., Smits van Waesberghe, E., Mesic, A., Wonderen, R. van, Jansen, M. (medew.), Lambregts, T. (medew.), Leijenhorst, A. (medew.), Pauels, M. (medew.), Zeeuw, A. de (medew.) & Pieterse, J. (medew.) (2020). Van persoonlijke krenking tot vertrouwensbreuk: Verhalen van burgers met gebrek aan vertrouwen in instituties. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Poot, H. de, McKim, M., Dieleman, R., Bonenberg, B. & Brussee, R. (2020). Klant en keten: Het Prognosemodel Justitiële Ketens gezien door gebruikers. Enschede: Nobis Policy Lab.

Poot, H. de, McKim, M., Dieleman, R. & Spruit, M. (2020). Security-by-design in de vitale sector: Operational technology beveiligen vanuit Design Thinking perspectief. Enschede: Nobis Policy Lab.

Schermer, B. & Sloot, B. van der (2020). Het recht op privacy in horizontale verhoudingen. Amsterdam: Considerati.

Silfversten, E., Jordan, V., Martin, K., Dascalu, D. & Frinking, E. (2020). Cybersecurity - a state-of-the-art-review: Fase 2. Brussels/Cambridge: Rand Europe.

Snippe, J., Woestenburg, N., Muijnck, J.A. de, Geertsema, B., Roest, S. & Pieper, R. (2020). Van beroep in bezwaar: Werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM. Groningen: Breuer & Intraval.

Sondorp, J.E. & Hoogeveen, C.E. (2020). De bescherming van minderjarige slachtoffers: Implementatie van internationale voorschriften in nationale wet- en regelgeving in de praktijk. Woerden: Adviesbureau Van Montfoort.

Spanjaard, H.J.M., Filé, L.L., Noom, M. J. & Buysse, W.H. (2020). Achterlopende ontwikkeling: Het begrip 'onvoltooide ontwikkeling' in de toepassing van het adolescentenstrafrecht. Amsterdam: Spanjaard Development & Training.

Stals, L., Walle & S. van de (2020). Het monitoren van publiek vertrouwen in de politie. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven – Instituut voor de overheid.

Voorde, J.M. ten, Hellemons, S.V. & Shuyt, P.M. (2020). Discriminatie als strafbeïnvloedende omstandigheid bij strafbare feiten: Een rechtsvergelijkende studie. Leiden: Universiteit Leiden – Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Wein, B., Willems, R., Helderman, J.-K. & Rouwette, E. (2020). Toezicht door Inspectie Justitie en Veiligheid bij toenemende maatschappelijke complexiteit: Een verkennend onderzoek. Nijmegen: Bestuurs- en Beleidslab.

Winter, H.B., Bekkering, J., Floor, T., Geertsema, B., Roest, S. & Smits, J. (2020). De verwerking van politiegegevens in vijf Europese landen: Verkennend onderzoek. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen – Pro facto.

Winter, H., Geertsema, B., Krol, E., Beukers, M. & Hoving, R. (2020). Aanpak van de voorraad openstaande vrijheidsstraffen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen – Pro Facto.

Winter, H., Herregodts, R., Krol, E. & Schout, A. (2020). Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur: Eindrapportage. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen – Pro Facto.

Zand, E.G. van 't, Crijns, J.H., Schuyt, P.M., Boone, M.M., Emmerik, M.L. van, Steen, I. van der (medew.) & Verlinde, L. (medew.) (2020). Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag: Een onderzoek naar de realiseerbaarheid en wenselijkheid van het betrekken van bestuurlijke boetes bij de VOG-screening aan de hand van een casestudy naar handhaving en integriteit in de financiële sector. Leiden: Universiteit Leiden – Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Wetenschappelijke bijdragen

De wetenschappelijke bijdragen zijn op persoonlijke titel.

Amighi, A., Bargh, M.S., Omar, A. (2021). WiP: A Distributed Approach for Statistical Disclosure Control Technologies. In: S. Tripathy, R.K. Shyamasundar and R. Ranjan (eds), Information Systems Security : 17th International Conference, ICISS 2021, Patna, India, December 16-20 2021 Proceedings (pp. 142-153). Cham: Springer. Lecture Notes in Computer Science, Volume 13146. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92571-0_9 

Bargh, M.S., Meijer, R., Braak, S. van den, Latenko, A., Vink, M. & Choenni, S. (2021). Embedding personal data minimization technologies in organizations: Needs, vision and artifacts. In E. Loukis, M.A. Macadar, M. Meyerhoff Nielsen and M. Peixoto (eds.), Proceedings of the 14th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2021), Athens Greece, October 6-8 2021 (pp. 71-79). New York: Association for Computing Machinery. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3494193.3494203 

Blom, M., & Blokdijk, D. (2021). Long-term effectiveness of the alcohol ignition interlock programme: A retrospective cohort study in the Netherlands. Accident Analysis & Prevention, (151), March 2021, 105888. 

Boschman, S. Teerlink, M. & Weijters, G. (2021). Basisvoorwaarden op orde? Minder recidive en meer kans op werk. Secondant. https://ccv-secondant.nl/platform/article/basisvoorwaarden-op-orde-minder-recidive-en-meer-kans-op-werk-1 

Boschman, S., Maas, I., Vrooman, J. C., & Kristiansen, M. H. (2021). From social assistance to self-sufficiency: Low income work as a stepping stone. European Sociological Review, 37(5), 766-782. https://doi.org/10.1093/esr/jcab003 

Boschman, S., Maas, I., Kristiansen, M., Vrooman, C. (2021). Werken naast de bijstand vergroot de kans op duurzame financiële zelfstandigheid. Tijdschrift voor arbeidsmarktvraagstukken, 37(3), 418-421.

Choenni, S., Netten, C.P.M., Bargh, M.S. & Braak, S. van den (2021). Exploiting Big Data for Smart Government: Facing the Challenges. In J.C. Augusto (ed.), Handbook on Smart Cities (pp. 1-23). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15145-4_82-1 

Choenni, S., Bargh, M.S., Netten, C.P.M. & Braak, S. van den (2021). Using data analytics results in practice: Challenges and solution directions. In F. Davids, A. Gaggioli and G. Misuraca (eds.), Perspectives for Digital Social Innovation to Reshape the European Welfare Systems (pp. 182-201). IOS Press. Emerging Communication: Studies in New Technologies and Practices in Communication, Volume 13. https://doi.org/10.3233/STPC200011 

Cornet, L.J.M., Nauta-Jansen, L.M., Popma, A. & Kogel, C.H. de (2021). Neurobiologische interventies. In J. Hendriks, G.J. Stams, en J. Asscher (red.). Handboek Forensische Orthopedagogiek (pp 397-406). Rotterdam: Lemniscaat.

Gestel, B. van (2021). Liquidaties en de verbreding van excessief geweld. Justitiële verkenningen, 47(4), 9-22.

Kristiansen, M. H., Maas, I., Boschman, S., & Vrooman, J. C. (2021). Refugees’ Transition from Welfare to Work: A Quasi-Experimental Approach of the Impact of the Neighbourhood Context. European Sociological Review, Online first: 30 September 2021. https://doi.org/10.1093/esr/jcab044 

Kulu-Glasgow, I., Meer, M. van der, Smit, M., & Noyon, S.M. (2021). Hoe toekomstgericht is de begeleiding van afgewezen alleenstaande minderjarige vreemdelingen? Journaal Vreemdelingenrecht, 20(2), 26-33.

Laan, A. M. van der, Boot, N., & Beerthuizen, M. G. C. J. (2021). Minder jeugdcriminaliteit, lichte toename ernstige geweldsdelicten. Secondant. https://ccv-secondant.nl/platform/article/minder-jeugdcriminaliteit-lichte-toename-ernstige-geweldsdelicten 

Laan, A. M. van der, & Hesseling, R. (2021). Cybercriminaliteit door Nederlandse jongeren. Secondant. https://ccv-secondant.nl/platform/article/cybercriminaliteit-door-nederlandse-jongeren-1 

Laan, A. M. van der, & Tollenaar, N. (2021). Textmining for cybercrime in registrations of the Dutch police. In M. Weulen Kranenbarg and E.R. Leukfeldt (eds.), Cybercrime in context: The human factor in victimization, offending, and policing (pp. 327-350). Cham: Springer. Crime and Justice in Digital Society, volume 1.

Laan, A.M. van der, Rokven, J.J., Weijters, G., & Beerthuizen, M.G.C.J. (2021). The drop in juvenile delinquency in the Netherlands: Changes in exposure to risk and protection. Justice Quarterly, 38(3), 433-453.

Looff, P.C. de, Cornet, L.J.M., Kogel, C.H. de, Fernández-Castilla, B., Embregts, P.J.C.M., Didden, R., & Nijman, H.L.I. (2021). Heart rate and skin conductance associations with physical aggression, psychopathy, antisocial personality disorder and conduct disorder: An updated meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, Online first: 10 November 2021. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.11.003 

Ondanks de korte tijd die voor het onderzoek beschikbaar was biedt dit rapport zeven oplossingsrichtingen, inclusief een uitleg van de voor- en nadelen. Een nuttige bijdrage aan een complex vraagstuk.

ONDERZOEK IN DE SPOTLIGHTS

Spoedonderzoek: de rol en positie van het OM als justitiële autoriteit in het Europees strafrecht

In 2019 oordeelde het Europese Hof dat Nederlandse officieren van justitie niet langer Europese aanhoudingsbevelen mochten uitvaardigen. Volgens het Hof is de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid geen onafhankelijke ‘rechterlijke autoriteit’. De vraag rees toen: wie kan dat dan wel? Een tijdelijke oplossing werd gevonden in een spoedaanpassing van de Overleveringswet. Hierdoor kon de rechter-commissaris een Europees aanhoudingsbevel aan een andere lidstaat uitvaardigen. Deze aanpassing was noodzakelijk voor de voortgang op korte termijn. Maar was geen structurele oplossing. 

Het WODC werd gevraagd om te onderzoeken welke structurele oplossingen er mogelijk waren. En daar was haast bij geboden. Het onderzoek moest binnen 4 maanden zijn afgerond, ruim korter dan normaal. 

Ondanks de korte tijd die voor het onderzoek beschikbaar was, werkten de onderzoekers zeven oplossingsrichtingen grond uit. Het onderzoeksrapport bood daarmee een hoogwaardige bijdrage aan een complex vraagstuk. De onderzoekers hielden een voordracht over de resultaten bij het Gezelschap voor Internationaal Strafrecht. In 2022 volgt nog een internationaal seminar voor deskundigen en geïnteresseerden uit de wetenschap en de rechtspraktijk.  

Lees meer over dit onderzoek.

Moolenaar, D., & Choenni, S. (2021). The Impact of the COVID-19 Crisis on the Dutch Criminal Justice System. Global Economics Science, 2(3), 24–41. https://doi.org/10.37256/ges.232021945 

Nagtegaal, M.H. (2021). Child Sexual Abuse and Problems Reported by Survivors of CSA: A Meta-Review. Journal of Child Sexual Abuse, Online first: 11 October 2021. https://doi.org/10.1080/10538712.2021.1985673 

Jehle, J-M, Lewis, C., Nagtegaal, M.H., Palmowski, N., Pyrcak-Go’Rowska, M., Wolf, M. van der, & Zila, J. (2021). Dealing with dangerous offenders in Europe: A comparative study of provisions in England and Wales, Germany, The Netherlands, Poland & Sweden. Criminal Law Forum, 32(2), 181-245. https://doi.org/10.1007/s10609-020-09411-z 

Nagtegaal, M.H. (2021). My Story of the Rape and Why I Should Be Believed: On How True and False Allegations of Rape Differ. [Boekbespreking van My Story of the Rape and Why I Should Be Believed: On How True and False Allegations of Rape Differ door A.W.E.A. de Zutter, dissertatie Universiteit Maastricht, 2018]. Tijdschrift voor Criminologie, 63, 104-109.

Netten N., Suijker A., Bargh M.S., Choenni S. (2021) Operationalization of a Glass Box Through Visualization: Applied to a Data Driven Profiling Approach. In: D. Dennehy, A. Griva, N. Pouloudi, Y.K. Dwivedi, I. Pappas and M. Mäntymäki (eds.), Responsible AI and Analytics for an Ethical and Inclusive Digitized Society. Ι3E 2021: Conference on e-Business, e-Services and e-Society, Galway, Ireland. Cham: Springer. Lecture Notes in Computer Science, Volume 12896.

Prop, L.J.C., & Laan, A. M. van der (2021). Ervaringen met 7 jaar adolescentenstrafrecht. Secondant. https://hetccv.nl/nieuws/secondant-ervaringen-met-7-jaar-adolescentenstrafrecht/ 

Rawat, A., Janssen, M., Bargh, M.S. & Choenni, S. (2021). Designing a user interface for improving the usability of a statistical disclosure control tool. In 2021 IEEE Int Conf on Parallel & Distributed Processing with Applications, Big Data & Cloud Computing, Sustainable Computing & Communications, Social Computing & Networking (ISPA/BDCloud/SocialCom/SustainCom) (pp. 1581-1591). DOI: 10.1109/ISPA-BDCloud-SocialCom-SustainCom52081.2021.00212

Sipma, T., Beerthuizen, M. G. C. J., Wagen, W. van der, & Laan, A. M. van der (2021). Victims of cybercrime. In W. van der Wagen, J. Oerlemans, and M. Weulen Kranenbarg (eds.), Essentials in cybercrime: A criminological overview for education and practice (pp. 145-168). Den Haag: Eleven.

Vanderbroucke, A.R.E., Crone, E.A., Erp, J.B.F. van, Güroğlu, B., Hulshoff Pol, H., Kogel, C.H. de, Krabbendam, L., Nauta-Jansen, L.M.C., & Brouwer, A.M. (2021). Integrating cognitive developmental neuroscience in society: Lessons learned from a Dutch national research project on education and social safety of youth. Frontiers in Integrative Neuroscience. https://doi.org/10.3389/fnint.2021.756640 

Verweij, S., Weijters, G., Wermink, H., & Blokland, A. A. J. (2021). Post-Release Source of Income and Convictions of Formerly Incarcerated Adults. Crime & Delinquency. https://doi.org/10.1177/00111287211007732 

Zeijlmans, K., Sipma, T., & Laan, A.M. van der (2021). European justice systems and a developmental approach to young adults’ incarceration. In S. Gomes, M.J. Leote de Carvalho and V. Duarte (eds.), Incarceration and generation, Volume I: Multiple faces of confinement (pp. 151-181). Cham: Palgrave MacMillan.

Justitiële Verkenningen

Justitiële verkenningen is een gezamenlijk tijdschrift van het WODC en uitgeverij Boom Juridisch. In 2021 verschenen er vier themanummers van Justitiële verkenningen met de volgende onderwerpen:

 1. De toekomst van DNA-analyse
 2. Frankes Twee eeuwen gevangen: dertig jaar later
 3. De (blijvende) gevolgen van de coronacrisis
 4. Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Bij de nummers 1 t/m 3 is nauw samengewerkt met gastredacteuren. Dat waren voor nr. 1 drs. Nico Kaptein (advies-en onderzoeksbureau Maruda), voor nr. 2 prof.mr.dr. Miranda Boone (hoogleraar criminologie Leiden) en prof. mr. Jolande uit Beijerse (hoogleraar Justitiële Jeugdinterventies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en voor nummer 3 dr. Edwin Kruisbergen (kenniscoördinator bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid).

Ondanks alle beperkingen vanwege de coronapandemie lukte het om in september een symposium te houden rond het themanummer Frankes Twee eeuwen gevangen: dertig jaar later, een en ander in samenwerking met de gastredacteuren. De bijeenkomst werd goed bezocht en kon ook online worden gevolgd.

Na vele jaren actief te zijn geweest nam Marc Schuilenburg begin 2021 afscheid van de redactieraad. 

De redactieraad bestond in 2021 uit:

 • Prof. mr. dr. Miranda Boone
 • Dr. Andrea Donker
 • Dr. Peter Klerks
 • Manon van der Meer MSc.
 • Dr. Robby Roks
 • Dr. Bob van der Vecht

Presentaties

Onderzoekers van het WODC presenteren regelmatig hun bevindingen op congressen, als onderdeel van universitair onderwijs en bij (uitvoerings)organisaties. Hieronder zijn deze presentaties opgenomen. In 2021 werden deze presentaties vaak online gegeven.

Bargh, M.S. (2021, oktober). Embedding personal data minimization technologies in organizations: Needs, vision and artifacts. Conference paper presentation at the ICEGOV2021 conference, Athens, Greece.

Bargh, M.S. & Choenni, S. (2021, November) On interpretation of predictive AI models. European Commission’s 3rd AI Webinar: Predictive Justice, Webinar.

Boschman, S. (2021). Recidiveren gedetineerden minder wanneer zij huisvesting en werk hebben? Presentatie op het NVC congres 18 juni 2021.

Choenni, S., Schulte Nordholt, E., Keulen, M. van & Janssen, M. (Panel). Braak, S. van. (Presentatie) (2021, mei). Data Velig delen en Openbaar maken: WODC-onderzoek naar Statistical Disclosure Control-technologie. Online debat voor het ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens iTour 2021. 

Choenni, S. (2021, april). Datakwaliteit en de praktijk. Lezing tijdens Internet of Things 2021, Rotterdam.

Choenni, S. (2021, mei). Datakwaliteit in de praktijk. Online lezing voor KNVI. 

Choenni, S (2021, december). On the Interpretation of AI Models: Statistical Truths. Presentation and session chair at the International Conference Evidence for Policymakers 2021, The Hague.

Dagevos, J., Uiters, E. & Maliepaard, M. (2021, april). Met beleid van start. Presentatie voor de ACVZ.

Eeden, C.A.J. van den (2021, december). Investigating cybercrime. Online presentation at OC24 conference.

Eeden, C.A.J. van den (2021, november). Opsporen, vervolgen en tegenhouden van cybercriminaliteit. Online presentatie tijdens de Conferentie Directoraat generaal Politie en Veiligheidsregio’s - Politie – Politieacademie.

Hoekstra, M.S. & Voert, M.J. ter (2021, mei). Acting on justiciable problems in a welfare state context: Does income inequalitey still matter? Presentation at the Law and Society Association Annual Meeting.

Hoekstra, M.S. (2021, november). Herstelrecht bij de politie: Waar staan we nu en hoe verder? Presentatie tijdens de Digitale conferentie ‘Onderzoek bij, voor en door de politie’.

Kulu-Glasgow, I. & Maliepaard, M. (2021, december). Hosting de WODC stand. Dag van de migratieketen, online.

Maliepaard, M. (2021, mei). The effects of asylum and civic integration policies on national identification and institutional trust. Online presentation at The IAB-ECSR interdisciplinary workshop 'Refugee Migration and Integration Revisited: Lessons from the Recent Past'.

Maliepaard, M. (2021, juli). The effects of asylum and civic integration policies, on national identification and institutional trust. Online presentation at IMISCOE international conference.

Maliepaard, M. (2021, oktober). Met beleid van start: Verblijfsintenties en integratie van Syrische statushouders. Online presentatie tijdens het NVD najaarsseminar.

Maliepaard, M. & Noyon, S.M. (2021, december). Syrische statushouders in Nederland. Online poster presentatie tijdens de Dag van de migratieketen.

Nagtegaal, M.H. (2021, mei). Langdurig toezicht, de weg naar minder recidive? Een reconstructie van de beleidstheorie achter de Wet langdurig toezicht. Online presentatie bij Forensische Koffie, Den Haag.

Nagtegaal, M.H. (2021, juni). Long-term supervision order: The future of forensic psychiatry? Online presentation at the 20th International Conference of Forensic Mental Health Services.

Nagtegaal, M.H. (2021, april). De tbs-maatregel: achtergrond en weigeren. Online college bachelor strafrecht, forensische psychopathologie, Universiteit Utrecht.

Nagtegaal, M.H. (2021, januari). De Wet Langdurig Toezicht: Verwachtingen versus de praktijk. Online presentative tijdens het Festival Forensische Zorg, Utrecht.

Noyon, S.M. (2021, oktober). AMV’s in Nederland: Integratie en vertrek van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Online presentatie tijdens het NVD najaarsseminar.

Noyon, S.M. (2021, mei). ‘In Law we trust’: Asylum migrants’ trust in equality before the law. Online presentation at ESCR IAB Congress.

Noyon, S.M. (2021, juli). ‘In Law we trust’: Asylum migrants’ trust in equality before the law. Online presentation at IMISCOE.

Noyon, S.M. (2021, juni). ‘In Law we trust’: Multi-method onderzoek naar institutioneel vertrouwen onder statushouders. Online presentatie bij De Dag van de Sociologie.

Noyon, S.M. (2021, december). Keuzes en gedrag van migranten. Presentatie over het nudging onderzoek bij de Online BIN NL-lunchlezing door het ministerie van JenV.

Piersma, T.W., Kros, M., & Beijersbergen, K.A. (2021, november). Criminele carriers van daders van high-impact crimes: Dadertrajecten en de rol van het startdelict. Online presentatie tijdens de Conferentie van de DG Politie & Veiligheidsregio’s.

Piersma, T.W., Kros, M., & Beijersbergen, K.A. (2021, september). Type of debut offence and the risk of becoming a chronic offender throughout the criminal career. Online presentation at EUROCRIM 2021.

Verweij, S. (2021, maart). Recidive tijdens en na toezicht. Online rapport gepresenteerd bij de 3RO en beleidsdirectie sanctietoepassing en slachtofferbeleid.

Het was al bekend dat HIC-daders vaak jong beginnen en veel delicten plegen, maar deze studie laat nog eens extra duidelijk zien hoe groot het verschil is met daders van andersoortige delicten.

ONDERZOEK IN DE SPOTLIGHTS

Kans op herhaling: criminele carrières van daders van high impact crimes 

Sinds 2009 zet de overheid sterk in op het terugdringen van high impact crimes (HIC: woninginbraken, overvallen en straatroven). Deze delicten kwamen indertijd veel voor en hadden grote gevolgen voor het slachtoffer en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Het WODC deed onderzoek naar deze HIC-daders: hoe ontwikkelt hun criminele gedrag zich gedurende de levensloop en ontwikkelen zij zich tot de veelplegers van de toekomst? 
Nieuw aan dit onderzoek was dat het criminele gedrag van dadergroep over een lange periode is bekeken (15 tot 20 jaar) en dat dadertrajectanalyses zijn toegepast. 

Het was al bekend dat HIC-daders vaak jong beginnen en veel delicten plegen, maar deze studie laat nog eens extra duidelijk zien hoe groot het verschil is met daders van andersoortige delicten. Ook opvallend is de rol die het eerste delict in de carrière speelt: personen van wie hun allereerste strafzaak een HIC-delict bevat hebben een veel grotere kans om uit te groeien tot veelplegers.

De onderzoekers hebben de resultaten gepresenteerd bij het jaarlijkse congres van de European Society of Criminology (ESC) en het congres van het Directoraat Generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook is er stevig over gesproken in het Commissiedebat op 1 december 2021.

Lees meer over dit onderzoek.

Mediaoptredens

Onderzoekers van het WODC worden regelmatig geïnterviewd door verschillende media (tv, radio, krant en tijdschriften) over hun bevindingen. Hieronder zijn deze mediaoptredens opgenomen.

Baneke, I. (2021). Adolescentenstrafrecht komt niet uit de verf: Rechtsongelijkheid op de loer. Trouw, 25 mei 2021. Op basis van een interview met A.M. van der Laan.

Koelewijn, R. (2021). Meer dan een privéprobleem: Partnergeweld. NRC, 31 mei 2021. Op basis van een interview met A. ten Boom.

Misérus, M. (2021). 'Langer opvangen jonge afgewezen asielzoeker vergroot kans op vertrek'. De Volkskrant, 25 september 2021. Op basis van een interview met I. Kulu-Glasgow en M. van der Meer.

Schravesande, F. (2021). Delinquenten in de lichtste zorg plegen relatief vaak ernstig delict. NRC, 2 september 2021. Op basis van een interview met K. Drieschner.

Vos, M. & Hijmans, R. (2021). Gemeentes willen extra geld voor langer begeleiden jonge vluchtelingen. Nieuwsuur, 10 november 2021. Uitzending over AMV’s in Nederland met daarin een interview met I. Kulu-Glasgow. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2405106-gemeentes-willen-extra-geld-voor-langer-begeleiden-jonge-vluchtelingen 

Wassens, R. (2021). OM vroeg zonder wettelijke basis ‘ongeblurde’ gezichten op foto’s van kentekencamera’s op. NRC, 11 augustus 2021. Op basis van een interview met J.J. van Berkel.

Wassens, R. (2021). Onduidelijkheid over plek snelwegcamera’s, en waarom ze daar nodig zijn. NRC, 1 oktober 2021. Op basis van een interview met J.J. van Berkel.

Winkel, R. (2021) Baantje naast bijstand opstap naar zelfstandigheid. Financiële Dagblad, 21 maart 2021. Op basis van een interview met S. Boschman.

Uitzendwerk (2021). Uitzendwerk blijkt de beste springplank naar werk. Online artikel door het Tijdschrift Uitzendwerk (op basis van interview met S. Boschman): https://www.abu.nl/kennisbank/inclusieve-arbeidsmarkt/uitzendwerk-blijkt-de-beste-springplank-naar-werk/