Het thema van het jaarverslag 2021 is ‘WODC in beweging’. Dat deed me denken aan ons webinar met Hoogleraar Neuropsychologie Erik Scherder over het belang van beweging. Door te bewegen houden we niet alleen onze conditie op peil, maar ook onze cognitieve vermogens. Beweging geeft letterlijk lucht aan onze hersenen die daardoor beter gaan werken, creatiever worden en oplossingen vinden voor ingewikkelde problemen. U kent vast de ervaring dat de oplossing voor een vraagstuk ineens helder wordt, als we aan het lopen of fietsen zijn. Ik vind dit beeld heel mooi aansluiten bij ‘WODC in beweging’. Door op verschillende manieren in beweging te komen, vonden we nieuwe manieren om ons onderzoek nog beter en impactvoller te maken.

Gerty Lensveld
Gerty Lensvelt-Mulders (foto: Valerie Kuypers)

2021 was een bewegingsvol jaar voor het WODC. In april is de reorganisatie afgerond en is de organisatie ‘gekanteld’: de nieuwe afdelingen werden een feit. Gelukkig kon iedereen, ondanks de reorganisatie, bij het WODC blijven werken, maar verandering is altijd moeilijk. In combinatie met de coronabeperkingen was 2021 een pittig jaar. Ik ben heel trots op de WODC'ers en de manier waarop ze ervoor gegaan zijn om de vernieuwde organisatie vorm te geven. In dit jaarverslag leest u meer over de vier doelen die we willen bereiken met de reorganisatie en waarmee we ook in 2022 verder gaan: strategische meerjarige onderzoekslijnen opzetten, onze (externe) communicatie versterken, het personeelsbeleid beter maken en het datamanagement herinrichten.

"Door op verschillende manieren in beweging te komen, vonden we nieuwe manieren om ons onderzoek nog beter en impactvoller te maken."

Wij hebben in 2021 ook anderen in beweging gebracht. Dat deden we op verschillende manieren en met resultaat. In 2021 heeft het WODC zich vaker in de media laten zien en hebben we educatieve bijeenkomsten georganiseerd met en voor de gebruikers van onze onderzoeken. In het politiek-maatschappelijke landschap, dat altijd in beweging is, waren we een factor van belang. Veel onderzoeken vinden hun oorsprong dan ook in de problematiek van de dag. Burgers en belangengroepen weten het WODC steeds beter te vinden. Dat is goed, want zo dragen we bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving.

Maar altijd in beweging zijn is niet goed. Naast beweging is ook rust onontbeerlijk voor het versterken van onze creatieve en oplossingsgerichte vermogens. Voldoende pas op de plaats maken is net zo belangrijk als in beweging zijn. Na alle commotie van de afgelopen jaren heeft transitieadviseur Paul ‘t Hart zijn vierde en laatste rapport gepubliceerd over de omgang tussen het WODC en ‘beleid’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee sluiten we een periode vol beweging af. Nu ons steeds helderder voor ogen staat waar we als WODC naartoe onderweg zijn, grijpen we 2022 aan om onze visie en missie nog sterker in de organisatie te verankeren. Dat betekent dat het belangrijke werk van het WODC in 2022 zal plaatsvinden in een omgeving met een goede balans tussen beweging en rust. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die dit jaar voor het WODC weer geweldig heeft gemaakt. Allereerst mijn eigen mensen, die samen het WODC maken tot wat zij is, alle medewerkers bij het ministerie van Justitie en Veiligheid die met ons meedachten en meewerkten, alle onderzoekers waarmee we mochten samenwerken en tenslotte alle andere stakeholders die ons werk hebben gebruikt om de wereld weer een beetje rechtvaardiger en veiliger te maken, dank voor een goed 2021.

Prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
Directeur WODC