Dit artikel hoort bij: WODC Magazine Huiselijk Geweld

Informantenstudie

De Nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen is een onderzoek onder professionals die beroepshalve veel kinderen zien. Het geeft samen met de voor dit onderzoek bewerkte gegevens van Veilig Thuis een schatting van hoe vaak kindermishandeling voorkomt onder kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Onder kindermishandeling valt in dit onderzoek seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling en lichamelijke en emotionele verwaarlozing. De gerapporteerde kindermishandeling is ernstig of chronisch van aard. Omdat informanten niet alle mishandelde kinderen signaleren moet de 3% kindermishandeling worden beschouwd als ondergrens.