Dit artikel hoort bij: WODC Magazine Huiselijk Geweld

Scholierenonderzoek kindermishandeling

In het  Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 is een schatting gemaakt van hoe vaak kindermishandeling voorkomt onder scholieren in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs. Gemeten is fysiek geweld en dreigen met slaan door ouders, seksueel misbruik en getuige zijn van fysiek geweld tussen de ouders. Het betreft niet alleen ernstige en/of chronische mishandeling, zoals in de Nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen. Ook eenmalige voorvallen zijn meegeteld. De jaarprevalentie komt in de scholierenstudie dan ook ruim hoger uit met 12 procent slachtofferschap.