Dit artikel hoort bij: WODC Magazine Huiselijk Geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld

Een belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland was een grootschalig vragenlijstonderzoek onder de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Hierover is gerapporteerd in Slachtofferschap van huiselijk geweld: prevalentieonderzoek naar de omvang, aard, relaties en gevolgen van slachtoffer- en plegerschap. De schattingen gaan over slachtofferschap van lichamelijk en seksueel geweld in de huiselijke kring in de vijf jaar voorafgaand aan het onderzoek. Het grootste deel van het huiselijk geweld – waarvan vrouwen duidelijk vaker slachtoffer worden dan mannen - is geweld door partners en ex-partners.