Het grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling is uitgevoerd onder regie van het WODC. De onderzoekspartners zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centerdata, Intraval, ITS Radboud Universiteit, Leiden University in samenwerking met TNO Child Health, Regioplan in samenwerking met Bureau Dijkstra, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, en Universiteit Utrecht in samenwerking met BOA en Breuer & Intraval.