Sinds 2015 werkte het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) met ruim tien andere onderzoeksinstellingen aan een omvangrijk onderzoeksprogramma naar de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het programma vond plaats op verzoek van de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma bestond uit acht afzonderlijke onderzoeksprojecten en de synthese: De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met deze synthese is het programma in 2019 afgesloten. In dit online magazine passeren de belangrijkste resultaten nog een keer afzonderlijk de revue.

Onderzoekspartners

Onze onderzoekspartners waren het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centerdata, Intraval, ITS Radboud Universiteit, Leiden University in samenwerking met TNO Child Health, Regioplan in samenwerking met Bureau Dijkstra, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, en Universiteit Utrecht in samenwerking met BOA en Breuer & Intraval.