Als we praten over migratie, denken we vaak aan mensen die naar Nederland komen. Niet iedereen realiseert zich dat er ook veel mensen (weer) uit Nederland weggaan. Niet alle migranten hebben een even grote kans om in Nederland te blijven. Dit hangt samen met de reden waarom zij naar Nederland kwamen.

Het onderzoek Migratie in Beeld geeft aan de hand van verschillende thema’s een overzicht van de Nederlandse trends en cijfers op het gebied van migratie. In dit artikel zoomen we in op de verhouding tussen de instroom en uitstroom. En brengen we vertrek in beeld.

© Schwandt Infographics
© Schwandt Infographics
© Schwandt Infographics