Binnen de afdeling Rechtsbestel, Wetgeving en Internationale en Vreemdelingenaangelegenheden (RWI) van het WODC wordt veel onderzoek gedaan op het terrein van migratie. Dat onderzoek richt zich op specifieke groepen migranten, zoals kennismigranten, of minderjarige vluchtelingen die zonder hun ouders in Nederland aankomen en/of op bepaalde thema’s. In de afgelopen jaren was ‘vertrek’ een terugkerend onderwerp van onderzoek.

In dit magazine presenteren de RWI onderzoekers Mieke Maliepaard, Arjen Leerkes en Sanne Noyon in vogelvlucht een aantal belangrijke resultaten rondom het thema vertrek van migranten. Het zijn resultaten uit onderzoeken waar zij in 2018 en 2019  bij betrokken waren.  Naast cijfers en onderzoek levert de IOM Nederland een mooie bijdrage met het praktijkverhaal van Santosh, die terugkeerde naar zijn geboorteland.

Ik hoop dat deze snelle kennismaking via het magazine uitnodigt om eens verder te kijken naar het vele migratie-onderzoek dat wij hebben verricht, of dat door het WODC is uitbesteed bij externe partijen. Alle rapporten, in- en extern en ook de oudere, zijn te vinden op www.wodc.nl

Prof. dr. Monika Smit

Hoofd RWI en bijzonder hoogleraar psychosociale zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan de RUG