De WODC-Recidivemonitor is een doorlopend onderzoeksproject waarin gestandaardiseerde metingen worden verricht onder verschillende groepen justitiabelen.  In de artikelen van dit magazine wordt verwezen naar verschillende recidiveonderzoeken van het WODC.  Deze onderzoeken en inzicht in de lopend onderzoek, de verschillende onderzoeksprogramma's,  zijn te vinden op de pagina's over de Recidivemonitor op de website van het WODCl

Een selectie van onderzoeken met directe link naar de vindplaats is hieronder opgenomen.

Achtergronden en recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2015 (Blokdijk, Beijersbergen, & Weijters, 2019)

Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015 (Blokdijk, Beijersbergen, & Weijters, 2019)

Achtergronden en recidive van Mulderovertreders (Blom, Weijters & Blokdijk, 2018)

Haalbaarheidsstudie regionalisering recidivecijfers high impact crimes (Beijersbergen, Blokdijk, Tollenaar & Weijters, 2019)

Monitor nazorg ex-gedetineerden – meting 5: Beschrijving van de problematiek van ex-gedetineerden en de relatie met recidive (Weijters, Rokven, & Verweij, 2018)

Recidive na maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (Blom, Blokdijk & Weijters, 2019)

Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg (Drieschner, Hill & Weijters, 2018)

Recidive onder justitiabelen in Nederland: Verslag over de periode 2006-2018 (Weijters, Verweij, Tollenaar & Hill, 2019)

Recidive na Tools4U: Vergelijkend recidiveonderzoek naar het effect van Tools4U (Van der Stouwe, Verweij, Asscher, Weijters, & Stams, 2018)