Zo’n 70% van de geregistreerde misdrijven in Nederland is gepleegd door personen die al eerder veroordeeld zijn geweest. Het terugdringen van de recidive is een belangrijke doelstelling van het beleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om te monitoren hoe de recidive in Nederland zich ontwikkelt, heeft het WODC de Recidivemonitor ontwikkeld. De WODC-Recidivemonitor is een doorlopend onderzoeksproject waarin gestandaardiseerde metingen worden verricht onder verschillende groepen justitiabelen. Met behulp van deze onderzoeken komen criminele carrières en de effecten van strafrechtelijke interventies, zowel voor jongeren als voor volwassenen, beter in beeld. Metingen die in het kader van de Recidivemonitor worden verricht, verlopen steeds op dezelfde manier. De uitkomsten van het onderzoek zijn dus onderling vergelijkbaar. In dit magazine lichten we een aantal van de recidiveonderzoeken van het afgelopen jaar uit.

Meer over de onderzoeksmethode en werkwijze van de Recidivemonitor is te vinden op de website van het WODC en de brochure WODC-Recidivemonitor. De brochure gaat in op de herkomst van de ruwe onderzoeksgegevens en de bewerkingen die daarop plaatsvinden. Ook wordt ingegaan op gehanteerde definities en de gebruikte analysetechnieken.

Een groot deel van het vaste cijfermateriaal is opgeslagen in REPRIS, een interactieve webapplicatie. Via REPRIS kunnen onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden de statistieken selecteren die voor hen relevant zijn.